เงื่อนไข การขอรับหนังสือทางไปรษณีย์( ตรวจสอบรายชื่อ )
ตัวอย่างการใช้งาน คลิกที่นี่

ลำดับ
1 การจัดส่งหนังสือผ่านทางระบบไปรษณีย์ ทางวัดขอความกรุณาโปรดเอื้อเฟื้อให้กับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลที่สนใจ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ห่างไกล ไม่สะดวกต่อการเข้ามารับด้วยตนเองที่วัด เท่านั้น
2 พระภิกษุ สามเณร และบุคคลที่สนใจ สามารถเลือกรับหนังสือและกดยืนยันการขอรับหนังสือ ได้ไม่เกิน 3 เล่ม/ท่าน หรือ รวมกันแล้วไม่เกิน 650 หน้า (หนาเกินซองส่งไปรษณีย์)
3 การจัดส่งหนังสือ ทางวัดดำเนินการจัดส่งเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
4 การจัดส่งหนังสือ ทางวัดยินดีส่งมอบหนังสือโดยการให้เปล่าเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
5 ทางวัดมีสิทธิ์ในการพิจารณาการจัดส่งหรือยกเลิกการแจกหนังสือได้ตามความเหมาะสม