คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ องค์ธรรมกถึก พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (อาจารย์เกวลี) วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี