คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ องค์ธรรมกถึก พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ วัดบางปลากด นครนายก