คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ องค์ธรรมกถึก พระอาจารย์สเตฟาน ธมฺมธโร วัดป่าภูตามุย อุบลราชธานี