คลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ องค์ธรรมกถึก พระอาจารย์พจน์ สุวโจ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์