ท่านกำลังจะสมัครกิจกรรม ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๓)