รายงานสรุปงาน ระบบงานฐานข้อมูลธรรมะเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแผ่
วันที่ :
ถึงวันที่ :
ฐานข้อมูลข้อมูลธรรมะ
ธรรมนิพนธ์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 760 เล่ม (รายละเอียด คลิกที่นี่)
มีธรรมบรรยายที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 685 รายการ (รายละเอียด คลิกที่นี่)
มีเสียงอ่านที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 824 รายการ (รายละเอียด คลิกที่นี่)
ชั้นหนังสือออนไลน์
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล 13 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้คลิกอ่านชั้นหนังสือออนไลน์ 783221 ครั้ง
5 อันดับหนังสือที่มีการคลิกอ่านมากที่สุด คลิกอ่านจำนวน 90969 ครั้ง
คลิกอ่านจำนวน 80872 ครั้ง
คลิกอ่านจำนวน 27178 ครั้ง
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย คลิกอ่านจำนวน 16049 ครั้ง
โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Buddhist way of enhancing health) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ) คลิกอ่านจำนวน 11040 ครั้ง
(ไปยังสถิติทั้งหมด คลิกที่นี่)
ค่าเฉลี่ยคลิกอ่านต่อวัน 359 ครั้ง
วันที่คนอ่านมากที่สุด วันศุกร์ จำนวน 133668 ครั้ง
จำนวนคำค้น 35548 คำค้น (ดูรายการคำค้นทั้งหมด คลิกที่นี่)
ธรรมบรรยายออนไลน์
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล 12 พ.ย. 2561
จำนวนผู้คลิกฟังธรรมบรรยายออนไลน์ 236198 ครั้ง
5 อันดับธรรมบรรยายที่มีการคลิกฟังมากที่สุด 00_01-001-ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน คลิกฟังจำนวน 5497 ครั้ง
01_03-เปิดภาค-เปิดบท-ตัวสภาวะ คลิกฟังจำนวน 5258 ครั้ง
01. ย้อนทางสู่แดนพุทธภูมิ คลิกฟังจำนวน 4550 ครั้ง
01_04-014-ตัวสภาวะ2-สัญญา คลิกฟังจำนวน 3051 ครั้ง
44 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 44 คลิกฟังจำนวน 2709 ครั้ง
(ไปยังสถิติทั้งหมด คลิกที่นี่)
ค่าเฉลี่ยคลิกฟังต่อวัน 127 ครั้ง
วันที่คนฟังมากที่สุด วันศุกร์ จำนวน 36342 ครั้ง