รายงานสรุปงาน ระบบงานฐานข้อมูลธรรมะเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแผ่
วันที่ :
ถึงวันที่ :
ฐานข้อมูลข้อมูลธรรมะ
ธรรมนิพนธ์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 757 เล่ม (รายละเอียด คลิกที่นี่)
มีธรรมบรรยายที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 685 รายการ (รายละเอียด คลิกที่นี่)
มีเสียงอ่านที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 824 รายการ (รายละเอียด คลิกที่นี่)
ชั้นหนังสือออนไลน์
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล 13 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้คลิกอ่านชั้นหนังสือออนไลน์ 692896 ครั้ง
5 อันดับหนังสือที่มีการคลิกอ่านมากที่สุด คลิกอ่านจำนวน 86517 ครั้ง
คลิกอ่านจำนวน 35815 ครั้ง
คลิกอ่านจำนวน 26873 ครั้ง
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย คลิกอ่านจำนวน 14781 ครั้ง
โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์ คลิกอ่านจำนวน 11019 ครั้ง
(ไปยังสถิติทั้งหมด คลิกที่นี่)
ค่าเฉลี่ยคลิกอ่านต่อวัน 346 ครั้ง
วันที่คนอ่านมากที่สุด วันศุกร์ จำนวน 128544 ครั้ง
จำนวนคำค้น 34881 คำค้น (ดูรายการคำค้นทั้งหมด คลิกที่นี่)
ธรรมบรรยายออนไลน์
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล 12 พ.ย. 2561
จำนวนผู้คลิกฟังธรรมบรรยายออนไลน์ 219218 ครั้ง
5 อันดับธรรมบรรยายที่มีการคลิกฟังมากที่สุด 00_01-001-ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน คลิกฟังจำนวน 4880 ครั้ง
01_03-เปิดภาค-เปิดบท-ตัวสภาวะ คลิกฟังจำนวน 4540 ครั้ง
01. ย้อนทางสู่แดนพุทธภูมิ คลิกฟังจำนวน 4538 ครั้ง
44 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 44 คลิกฟังจำนวน 2706 ครั้ง
01_04-014-ตัวสภาวะ2-สัญญา คลิกฟังจำนวน 2643 ครั้ง
(ไปยังสถิติทั้งหมด คลิกที่นี่)
ค่าเฉลี่ยคลิกฟังต่อวัน 131 ครั้ง
วันที่คนฟังมากที่สุด วันศุกร์ จำนวน 33234 ครั้ง