รายงานสรุปงาน ระบบแจกหนังสือนอกวัด
ภาพรวม ( ปี พ.ศ. 2566 )
ระบบการจัดส่งหนังสือผ่านทางระบบไปรษณีย์ 2615 เล่ม จากหนังสือ 19 ปก
ระบบทัชสกรีน หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
(รอประมวลผล)
ระบบการจัดส่งหนังสือผ่านทางระบบไปรษณีย์ (โครงการส่งธรรมถึงคุณ ส่งบุญถึงบ้าน)
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
จำนวนครั้งที่จัดแล้ว 6 ครั้ง
จำนวน หนังสือที่แจก 2615 เล่ม จากหนังสือ 19 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 958 ท่าน ( นักบวช 138 รูป ฆารวาส 820 คน )
จำนวนจังหวัด 59 จังหวัด
รายละเอียดในแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-01-06
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. สูตรของชีวิตที่ดี จำนวน 101 เล่ม
2. โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ จำนวน 99 เล่ม
3. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) จำนวน 71 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 105 ท่าน ( นักบวช 19 รูป ฆารวาส 86 คน ) จาก 35 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 35 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 2 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-02-05
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ความจริงแห่งชีวิต จำนวน 162 เล่ม
2. จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย จำนวน 159 เล่ม
3. ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง จำนวน 152 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 183 ท่าน ( นักบวช 32 รูป ฆารวาส 151 คน ) จาก 43 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 43 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 3 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-03-06
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม จำนวน 111 เล่ม
2. ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย จำนวน 101 เล่ม
3. สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา จำนวน 79 เล่ม
4. เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต จำนวน 31 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 128 ท่าน ( นักบวช 23 รูป ฆารวาส 105 คน ) จาก 35 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 35 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 4 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-04-05
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา จำนวน 170 เล่ม
2. ชีวิตที่สมบูรณ์ จำนวน 169 เล่ม
3. คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล จำนวน 161 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 174 ท่าน ( นักบวช 23 รูป ฆารวาส 151 คน ) จาก 39 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 39 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 5 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-05-04
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 166 เล่ม
2. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ จำนวน 164 เล่ม
3. ความสุขที่สมบูรณ์ จำนวน 162 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 169 ท่าน ( นักบวช 18 รูป ฆารวาส 151 คน ) จาก 35 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 35 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 6 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-06-03
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว จำนวน 189 เล่ม
2. เบื่อการเมือง: เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง จำนวน 188 เล่ม
3. ชีวิตที่สมบูรณ์ 2 พากย์ จำนวน 180 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 199 ท่าน ( นักบวช 23 รูป ฆารวาส 176 คน ) จาก 39 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 39 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)