รายงานสรุปงาน ระบบแจกหนังสือนอกวัด
ภาพรวม ( ปี พ.ศ. 2566 )
ระบบการจัดส่งหนังสือผ่านทางระบบไปรษณีย์ 5609 เล่ม จากหนังสือ 31 ปก
ระบบทัชสกรีน หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
(รอประมวลผล)
ระบบการจัดส่งหนังสือผ่านทางระบบไปรษณีย์ (โครงการส่งธรรมถึงคุณ ส่งบุญถึงบ้าน)
(ไปยังระบบจริง คลิกที่นี่)
จำนวนครั้งที่จัดแล้ว 11 ครั้ง
จำนวน หนังสือที่แจก 5609 เล่ม จากหนังสือ 31 ปก
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 2028 ท่าน ( นักบวช 283 รูป ฆารวาส 1745 คน )
จำนวนจังหวัด 62 จังหวัด
รายละเอียดในแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-01-06
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. สูตรของชีวิตที่ดี จำนวน 101 เล่ม
2. โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ จำนวน 99 เล่ม
3. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) จำนวน 71 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 105 ท่าน ( นักบวช 19 รูป ฆารวาส 86 คน ) จาก 36 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 36 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 2 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-02-05
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ความจริงแห่งชีวิต จำนวน 162 เล่ม
2. จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย จำนวน 159 เล่ม
3. ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง จำนวน 152 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 183 ท่าน ( นักบวช 32 รูป ฆารวาส 151 คน ) จาก 43 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 43 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 3 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-03-06
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม จำนวน 111 เล่ม
2. ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย จำนวน 101 เล่ม
3. สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา จำนวน 79 เล่ม
4. เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต จำนวน 31 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 128 ท่าน ( นักบวช 23 รูป ฆารวาส 105 คน ) จาก 35 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 35 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 4 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-04-05
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา จำนวน 170 เล่ม
2. ชีวิตที่สมบูรณ์ จำนวน 169 เล่ม
3. คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล จำนวน 161 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 174 ท่าน ( นักบวช 23 รูป ฆารวาส 151 คน ) จาก 41 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 41 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 5 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-05-04
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 166 เล่ม
2. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ จำนวน 164 เล่ม
3. ความสุขที่สมบูรณ์ จำนวน 162 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 169 ท่าน ( นักบวช 18 รูป ฆารวาส 151 คน ) จาก 35 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 35 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 6 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-06-03
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว จำนวน 200 เล่ม
2. เบื่อการเมือง: เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง จำนวน 199 เล่ม
3. ชีวิตที่สมบูรณ์ (A Fulfilled Life) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) จำนวน 192 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 211 ท่าน ( นักบวช 25 รูป ฆารวาส 186 คน ) จาก 41 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 41 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 7 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-07-02
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา จำนวน 203 เล่ม
2. ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม (Life Conducive to Work - Work Conducive to Virtue) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) จำนวน 192 เล่ม
3. ศาสนาและเยาวชน จำนวน 192 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 209 ท่าน ( นักบวช 38 รูป ฆารวาส 171 คน ) จาก 40 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 40 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 8 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-08-01
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. ช่วยตัวเรา เพื่อช่วยผู้อื่น จำนวน 216 เล่ม
2. มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ จำนวน 210 เล่ม
3. กฐินพระองค์เดียว จำนวน 204 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 223 ท่าน ( นักบวช 37 รูป ฆารวาส 186 คน ) จาก 38 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 38 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 9 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-09-29
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก จำนวน 201 เล่ม
2. ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม (Life Conducive to Work - Work Conducive to Virtue) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) จำนวน 197 เล่ม
3. สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน จำนวน 189 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 220 ท่าน ( นักบวช 29 รูป ฆารวาส 191 คน ) จาก 38 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 38 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 10 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-10-29
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร จำนวน 195 เล่ม
2. ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น จำนวน 189 เล่ม
3. ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย จำนวน 188 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 201 ท่าน ( นักบวช 20 รูป ฆารวาส 181 คน ) จาก 37 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 37 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)
ครั้งที่ 11 วันที่เริ่มลงทะเบียน 2023-11-27
รายการ/จำนวน หนังสือ 1. อารยธรรมจะเป็นจริงได้ ต้องให้มนุษย์อยู่ในโลกที่รมณีย์ จำนวน 200 เล่ม
2. อายุยืนอย่างมีคุณค่า จำนวน 199 เล่ม
3. คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล จำนวน 185 เล่ม
จำนวนผู้ขอรับหนังสือ 205 ท่าน ( นักบวช 19 รูป ฆารวาส 186 คน ) จาก 38 จังหวัด
(ดูสถิติผู้ขอรับหนังสือ คลิกที่นี่)
จำนวนจังหวัด 38 จังหวัด (ดูรายชื่อจังหวัด คลิกที่นี่)