รายงานสรุปงาน ระบบการแจกหนังสือพิเศษ
ภาพรวม
แจกหนังสือพุทธธรรมแล้ว 4405 เล่ม
แจกหนังสือกาลานุกรมแล้ว 3196 เล่ม
สถิติงานแจกหนังสือพิเศษ ปี 2561
ลำดับ เดือน ปี หนังสือพุทธธรรม (รายการ) หนังสือกาลานุกรม (รายการ)
1 มกราคม 2566 18 2
2 กุมภาพันธ์ 2566 13 6
3 มีนาคม 2566 14 13
4 เมษายน 2566 13 1
5 พฤษภาคม 2566 17 2
6 มิถุนายน 2566 15 10
7 กรกฎาคม 2566 34 12
8 สิงหาคม 2566 52 7
9 กันยายน 2566 29 4
10 ตุลาคม 2566 18 8
11 พฤศจิกายน 2566 19 1
รวมปีปัจจุบัน
242 66