ตัวอย่างการใช้งาน

1. เลือกสถานะ และกดปุ่ม เข้าใจเงื่อนไขและดำเนินการต่อ
2. เข้าสู่หน้าจอเลือกหนังสือ คลิกปกหนังสือที่ต้องการ
3. กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสือเล่มนี้ คลิกปุ่มแจ้งรับหนังสือ
4. จำนวนหนังสือที่เลือก (และจำนวนหน้า) จะแสดงดังรูป เมื่อเลือกหนังสือเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม รายการหนังสือ
5. สามารถลบรายชื่อหนังสือที่เลือกแล้วในหน้าจอนี้ได้ (เพื่อกลับไปเลือกหนังสือใหม่) เมื่อเลือกหนังสือเสร็จ คลิกที่ปุ่มส่งรายการหนังสือ
6. หากท่านได้เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางวัดญาณเวศกวัน มาก่อนแล้ว ให้เลือกปุ่ม "ท่านที่เคยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม(เรามีประวัติของท่านแล้ว)" เพื่อดึงข้อมูลเดิมที่เคยมีในระบบมาใช้
7. กรอกชื่อและนามสกุล โดยต้องใส่คำนำหน้าชื่อ และเว้น ๑ ช่องไฟระหว่างชื่อและนามสกุล กดปุ่มค้นหา และ ปุ่มคลิกเพื่อยืนยัน
8. หากท่านไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางวัดญาณเวศกวัน มาก่อน เลือกกดปุ่ม "ท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกประวัติ (การกรอกประวัติจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)" ในหน้าถัดไปจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอก ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ กรุณากรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน
9. กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง
10. คลิก ปุ่มยอมรับ
11. แสดงหน้าจอสรุป