ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ณ รร.รอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. เกมภาวนา - ภาค ชีวิต วันที่ ๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๗ (๒ วัน ๑ คืน) ณ ยุวพุทธิกสมาคม (ผู้ร่วมจัด)
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. เกมภาวนา - ภาค สังคม วันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๗ (๒ วัน ๑ คืน) ณ ยุวพุทธิกสมาคม (ผู้ร่วมจัด)
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. ภาวนาฟอร์เลิฟ - กิจกรรมอุทิศกุศลเพื่อผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก วันที่ ๒๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๗ (๔ วัน ๓ คืน) ณ ยุวพุทธิกสมาคม (ผู้ร่วมจัด)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. แด่ลมหายใจสุดท้าย - ภาวนาเพื่อเผชิญความเจ็บป่วยด้วยรอยยิ้ม วันที่ ๑ - ๔ เม.ย. ๖๗ (๔ วัน ๓ คืน) ณ สุวนารีสอร์ท ลพบุรี
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม