ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๗)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


2. ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๖)
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


3. กิจกรรมเด็กวัดช่วยทำ(วันสิ้นปี)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. ถึง 11:00 น.