ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. รับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรมทุนการศึกษาวัดญาณเวศกวัน (ชั้นประถมศึกษาตอนต้น)
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


2. รับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรมทุนการศึกษาวัดญาณเวศกวัน (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย)
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


3. รับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรมทุนการศึกษาวัดญาณเวศกวัน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


4. รับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรมทุนการศึกษาวัดญาณเวศกวัน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.