ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ตามรอย.. พุทธธรรม รุ่นพรรษา ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.


2. Reconnect with nature ครั้งที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 11:30 น.


3. Sing and Pray สวดร้องทำนองธรรม (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 14:30 น.


4. Inner Art (ครั้งที่ ๑)
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 11:30 น.


5. Sing and Pray สวดร้องทำนองธรรม (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๒
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 14:30 น.


6. Sing and Pray สวดร้องทำนองธรรม (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๓
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 14:30 น.


7. Sing and Pray สวดร้องทำนองธรรม (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๔
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 14:30 น.