การลงทะเบียน

1. เลือกรายชื่อกิจกรรมที่ท่านต้องการลงทะเบียนจากรายชื่อกิจกรรม
2. ตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม วัน และ เวลา ว่าถูกต้องตามที่ท่านประสงค์ และจากนั้นคลิกที่ลงทะเบียนเพื่อทำรายการต่อ3. ในขั้นถัดไป ท่านจะมีปุ่มให้ท่านกดเลือกสองทาง ดังรูปก. หากท่านไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางวัดญาณเวศกวัน มาก่อน เลือกกดปุ่ม "ท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกประวัติ ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านเลือก (การกรอกประวัติจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)"

ในหน้าถัดไปจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอก ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ กรุณากรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มลงทะเบียน ดังรูปหมายเหตุ การให้ข้อมูลนี้จะทำเพียงครั้งเดียว หากต้องการลงทะเบียนกิจกรรมอื่น ๆ ในภายหน้า สามารถเลือกใช้เส้นทางลัด ดังข้อ ข. ได้เลย

ข. หากท่านได้เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางวัดญาณเวศกวัน มาก่อนแล้ว ให้เลือกปุ่ม "ท่านที่เคยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม(เรามีประวัติของท่านแล้ว) คลิกที่นี่ เพื่อลัดสู่การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม"จากนั้นจะปรากฎช่องให้ท่านกรอกชื่อและนามสกุล เพื่อดึงข้อมูลเดิมที่เคยมีในระบบมาใช้ ดังรูป

จากนั้นจะปรากฎช่องให้ท่านกรอกชื่อและนามสกุล เพื่อดึงข้อมูลเดิมที่เคยมีในระบบมาใช้ ดังรูป• กรอกชื่อและนามสกุล โดยต้องใส่คำนำหน้าชื่อ และเว้น ๑ ช่องไฟระหว่างชื่อและนามสกุล
• หากมีชื่อท่านในระบบแล้วจากการลงทะเบียนครั้งก่อน จะปรากฎลิงค์ทางลัด (สีเขียว) ให้ท่านคลิกลิงค์สีเขียวเพื่อทำรายการต่อ ดังรูปด้านล่าง (โดยท่านไม่ต้องกรอกข้อมูล ที่อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ ซ้ำอีก)4. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จะปรากฎภาพด้านล่าง ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านมาร่วมกิจกรรมได้ ตามวันเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องรอการยืนยันการลงทะเบียนใด ๆ