ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. เด็กวัดชวนธรรม ครั้งที่ ๙ : นักสืบธรรม (Dharma Detective)
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


2. เด็กวัดชวนธรรม ครั้งที่ ๑๑ : เมืองนิรมิต แห่ง จิตตนคร
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


3. เด็กวัดชวนธรรม ครั้งที่ ๑๒ : ธรรม ออน ทัวร์ (จูเนียร์)
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.