ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. น้ำชาภาวนา วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08:30 น. ถึง 10:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๔)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


3. Ecobricks (ครั้งที่ ๔)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๕)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


5. ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๔)
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


6. กิจกรรมเด็กวัดช่วยทำ(ทอดกฐินวัดญาณเวศกวัน)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.