ลงทะเบียนอัตถจารี (จิตอาสา) แบบหมู่คณะ
ชื่อหมู่คณะ จำนวน (คน) วัน เวลาที่สะดวก (ตั้งแต่ - จนถึง)
นางสาวสิริญา ไม้หอม 5 คน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น.
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
sudarat rattanasaeng 4 คน 31 ธค 62 - 3 มค 63
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
วันมาฆบูชา (๑๙ ก.พ. ๖๒)
ฝ่ายจัดการจราจร
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ฝ่ายชวนลดมลพิษ
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ฝ่ายดูแลรอบอุโบสถ
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ฝ่ายจัดภัตตาหาร
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
1 วรรณา มณีรัตนะพร เวลา 2019-02-09 14:31:03
ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน
ฝ่ายกิจบำเพ็ญทาน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เวลาลงทะเบียน